Air Wick Room Mist Life Scents Mystical Garden 210 ml

Opdag Air Wick Room Mist Life Scents Mystical Garden med solmodne hindbær, blomstrende roser og bløde stokroser.

Produktegenskaber

  • Fjerner dårlig lugt
  • Virker inden for få sekunder

Produktbeskrivelse

Nyd en duft, der indeholder solmodne hindbær, blomstrende roser og bløde stokroser. Air Wick Room Mist Life Scents Mystical Garden holder længe og eliminerer effektivt selv stærke lugte. Brug den, når du har gæster, eller til daglig for at eliminere dårlig lugt og friske hjemmet op. Air Wick® Life Scents™ Collection er den første konstant skiftende duft, der skaber en indbydende duftoplevelse i dit hjem.

Hold dåsen lodret. Tryk på knappen. Sprøjt mod midten af lokalet.

Forholdsregler ved anvendelse: LÆS SIKKERHEDS- OG FORSIGTIGHEDSTEKSTERNE OMHYGGELIGT. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Sprøjt IKKE på kæledyr, kæledyrs soveplads eller hus. Hold børn og kæledyr væk fra behandlede områder, indtil de er tørre. Må ikke gennemhulles eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke aerosol. SPRØJT IKKE DIREKTE PÅ OVERFLADER, MAD OG STOF. Ved kontakt med overflader skal der straks aftørres med en fugtig klud. Glat på hårde overflader. Visse hårde overflader kan blive fugtige, når der sprøjtes på dem. Undgå at glide eller falde. Sprøjt væk fra ansigt og krop. Anvendes kun, hvor der er god ventilation. Kan udløse en allergisk reaktion. 5 % af indholdets masse er brændbart. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_3023617