Air Wick Freshmatic Pure Spring Delight refill 250 ml

Produktegenskaber

  • Automatisk Spray
  • 3 tidsintervaller
  • Udskiftelige dufte

Produktbeskrivelse

Freshmatic Auto-Spray udsender dufte uafbrudt og holder dit hjem duftende friskt og uden dårlige lugte. Indeholder ikke vand, så du kan nyde mere duft i luften uden vand på gulvet.

Indstil enheden til ”SLUKKET”, inden du indsætter refillen. VEND ALTID ENHEDEN VÆK FRA ANSIGTET. Tændt – enheden vil begynde at spraye efter 15 sekunder.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Må kun bruges som anvist. Indeholder 1 - (1,2,3,4,6,7,8,8a - octahydro - 2,3,8,8 - tetramethyl - 2 - naphthyl)ethan, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnam- aldehyd, alpha-hexyl cinnamaldehyd. Kan udløse allergisk reaktion. Sendes til genbrug efter brug. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis. Anvendes på godt ventilerede steder.

EA_3045530

Product Code: 5701092113184