Air Wick Life Scents Cozy By The Fire 1 stk.

Produktegenskaber

  • Skumvoks: Ensartet smeltning af vokslyset giver en jævn duftoplevelse
  • Duft, når lyset ikke brænder: Stærkere duftintensitet i forhold til almindelige hældte vokslys
  • Matteret kvalitetsglas: Velegnet som pynt i hjemmet
  • Ingen furer i voksen: Smukke smeltede vokslys med jævn afbrænding

Produktbeskrivelse

Skumvokslys i et farvet, matteret glas med korklåg og en etiket, der er nem at tage af, så det unikke design kan pynte i hjemmet.

UNDGÅ KONTAKT MED FREMMEDLEGEMER (TÆNDSTIKKER f.eks.). Tilsæt ikke essentielle olier. Hold vægen trimmet til 1 cm for at undgå overdreven røg. Gå aldrig fra et tændt stearinlys i nærheden af brændbare materialer eller i mere end 4 timer. Stop brugen, når der er mindre end 1 cm tilbage af produktet, og lad aldrig lyset brænde helt ned. FORSIGTIG Placer stearinlyset væk fra træk og på en flad, varmeresistent overflade. Opbevar stearinlyset i opretstående stilling. Brug det ikke på varme overflader som f.eks. et tv. Lad være med at flytte eller hælde lyset, mens det er tændt, eller inden det flydende stearin er stivnet. Lad aldrig flammen røre siden af glasset. Glasset er varmt under og efter brug. Brug ikke lyset, hvis glasset er ødelagt. Der skal altid være mindst 20 cm mellem brændende stearinlys. Sluk stearinlyset ved at puste blidt. Kontroller, at stearinlyset er slukket, før låget sættes på igen. Låget må ikke bruges til at slukke lyset. Undgå direkte indånding af røg. Luft ud efter brug.

Indeholder: Cinnamaldehyd, eugenol, alfa-methylcinnamaldehyd, dl-limonene, linalool og benzyl benzoat. Kan forårsage allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der bliver brug for lægehjælp: Hav emballagen eller etiketten lige ved hånden. VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. VED HUDKONTAKT: Vask med store mængder sæbe og vand. Hvis der forekommer hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, skal være forsigtige med at bruge produktet. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejne.

EA_3046042

Product Code: 5701092113405