Air Wick Pure Aerosol Lavender and Pachouli 250ml

Produktegenskaber

  • Fjerner lugt uden vådt spraynedfald
  • Ren koncentreret parfume
  • Ikke tilsat vand

Produktbeskrivelse

Ny Air Wick Pure med 5 æteriske olier hjælper til at skabe en afslappende atmosfære. Fjerner lugt uden vådt udfald og efterlader en behagelig duftoplevelse.

Hold dåsen lodret, og vend den væk fra dig selv. Tryk på udløseren, og sprøjt mod midten af rummet.

Må kun bruges efter anvisningerne. Forsætligt misbrug i form af inhalering af det koncentrerede indhold kan være skadeligt eller livsfarligt. Indånd ikke aerosol. Anvendes kun, hvor der er god ventilation. Beholder under tryk. Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Meget høje temperaturer kan forekomme i biler og nær ovne og pejse. Må ikke gennemhulles eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke på åben ild eller på glødende materiale. Spray ikke nær et elektrisk varmeapparat, varmekilder eller elektrisk udstyr i brug. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Ekstremt brandfarlig aerosolbeholder under tryk – kan eksplodere ved opvarmning. Holdes uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Hvis der er behov for lægehjælp, er det vigtigt at have produktbeholderen eller etiketten ved hånden. Må ikke udsættes for varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke gennemhulles eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke på en åben flamme eller andre antændelseskilder. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. HVIS PRODUKTET KOMMER I ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, hvis det kan lade sig gøre. Fortsæt med at skylle. Indeholder geraniol og di-citronellol. Kan forårsage en allergisk reaktion. Personer, der er følsomme over for parfume, bør anvende produktet med forsigtighed. Luftfriskere erstatter ikke gode hygiejnerutiner.

EA_3052583

Product Code: 5701092113580