Air Wick Gel Block Lavender 150 g

En karakteristisk duft af aromatisk lavendel afrundet med blid kamille og ædeltræ.

Produktegenskaber

  • Fjerner dårlig lugt
  • Frisker luften op
  • Klassisk design, passer til ethvert rum

Produktbeskrivelse

Duften af lavendel fra Air Wick Gel Block skaber en beroligende stemning i hjemmet. Spred en klar, holdbar duft, når du har gæster, eller brug den til daglig for at eliminere dårlig lugt og friske hjemmet op.

Fjern plasticfilmen og stil den i opret position på en jævn overflade, ikke for tæt på kanten. Placer ikke gel-siden nedad. Berør eller fjern ikke gelen fra beholderen.

Kan udløse en allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Holdes væk fra varme/gnister/ åben ild/varme overflader. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C.

EA_0173040

Product Code: 5700420182243