Air Wick Gel Block Morning Rain 150 g

Indfanger friskheden fra marker med blomster på efter en kølig, stille regnbyge om morgenen.

Produktegenskaber

  • Fjerner dårlig lugt
  • Frisker luften op
  • Op til seks ugers uafbrudt duft
  • Klassisk design, passer til ethvert rum

Produktbeskrivelse

Der er ikke noget så beroligende som duften af en blid regnbyge – og nu kan du nyde den friske aroma, når du har lyst, med vores Air Wick Gel Block. Spred en klar, holdbar duft, når du har gæster, eller brug den til daglig for at eliminere dårlig lugt og friske hjemmet op.

Fjern plasticfilmen og stil den i opret position på en jævn overflade, ikke for tæt på kanten. Placer ikke gel-siden nedad. Berør eller fjern ikke gelen fra beholderen.

Kan udløse en allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Holdes væk fra varme/gnister/ åben ild/varme overflader. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C.

EA_0173041

Product Code: 5701092103468