Air Wick Stick Ups 2in1 Lavender

En forfriskende duft af lavendel.

Produktegenskaber

  • Placeres ved kilden til dårlig lugt
  • Justér til det ønskede duftniveau
  • Nyd op til 30 dages lavendelduft
  • Hver rondel holder i op til 30 dage, 2 rondeller pr. pakke

Produktbeskrivelse

Air Wick Stick Ups 2in1 er en effektiv luftfrisker med dobbeltvirkning. De specielle aktive ingredienser neutraliserer dårlig lugt – og parfumen giver luften en frisk og behagelig duft i ugevis.

Produktet kan sættes op overalt. Med skruelåget bestemmer du selv duftstyrken. Fjern tapefilmen. Sæt produktet på en tør glat overflade – aldrig på tapet eller poleret træ. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Længerevarende eller jævnlig kontakt med huden kan forårsage en allergisk reaktion. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. UNDGÅ at synke produktet. FØRSTEHJÆLP: UNDGÅ AT FREMKALDE OPKASTNING, hvis produktet synkes. Søg omgående læge. Indeholder duftolier. Vask hænderne efter brug.

EA_0064661