Air Wick V.I.Poo Lavender Superstar 55 ml

Produktegenskaber

  • Lad de ubehagelige lugte blive i kummen.
  • Toiletspray til anvendelse før toiletbesøget.
  • Spray op til 300 gange ved 100 anvendelser.

Produktbeskrivelse

Air Wick V.I.Poo får dig til at føle som en VIP på toilettet! Sprøjt 3-5 gange ned i toiletkummen inden dit besøg, og de innovative essentielle olier vil skabe et lag, der fanger og neutraliserer ubehalige dufte før de overhovedet begynder.

Undgå kontakt med øjne og hud. Rystes godt. Sprayes 3-5 gange direkte i toiletkummen, oven på vandet, før brug. Kun til udvortes brug. Må kun bruges i godt ventilerede områder, opbevares ved stuetemperatur. Må ikke sprayes direkte på toiletsædet; spildt spray aftørres med en fugtig klud.

Kan udløse en allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Bør afleveres til genbrug når den er tom. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis. Bør afleveres til
genbrug når den er tom.

EA_3036758

Product Code: 5701092112750