Air Wick Freshmatic Refill Life Scents Mystical Garden 250 ml

Opdag Mystical Gardens med solmodne hindbær, blomstrende roser og bløde stokroser.

Produktegenskaber

  • Automatisk Spray
  • 3 tidsintervaller
  • Udskiftelige dufte

Produktbeskrivelse

Giv dit hjem en spændende duft med Air Wick® Life Scents™ Mystical Garden. Opdag Mystical Garden med solmodne hindbær, blomstrende roser og bløde stokroser. Air Wick® Life Scents™ Collection er den første konstant skiftende duft, der skaber en indbydende duftoplevelse i dit hjem.
Air Wick® Freshmatic® Max Automatic Sprays afgiver pust af duft, så du ved, at dit hjem altid har en indbydende duft. Indstil luftfriskeren til den ønskede duftintensitet, og nyd Mystical Garden-duftene i dit hjem.

Læs sikkerhedsanvisningen omhyggeligt før brug. Gem instruktionerne til fremtidig brug. 1. Sørg for, at kontrolhjulet bag på enheden er indstillet på SLUKKET. Pres knappen bag på enheden ned, og træk for at åbne. Sørg for, at dine fingre ikke hviler på samlingerne på siderne af enheden. Indsæt 2 stk. AA/LR6-batterier. Sørg for, at de positive (+) og negative (-) poler er anbragt korrekt. 2. Sørg for, at den røde løftestang inde i enheden er skubbet op. Indsæt derefter aerosol refillen med spraydysen udad. 3. Luk enheden. Vend enheden væk fra ansigtet, og vælg det ønskede duftniveau ved hjælp af kontrolhjulet på bagsiden (lav, medium, høj). Når enheden er aktiveret, vil den begynde at spraye efter 15 sekunder. Hvis det ikke sker, afbrydes apparatet. a. Kontroller, at batterierne er placeret korrekt; b. Fjern aerosol refillen, og skub den røde løftestang op (se diagram nr. 2); Hvis et RØDT lys blinker straks efter første spray, er refillen ikke blevet genkendt som en AirWick® refill og vil ikke fungere korrekt med enheden. Kontakt kundeservice hjælpelinjen anført på bunden af pakken for at få vejledning. 4. Anbring enheden på det valgte sted med retning bort fra ansigtet. Sørg for, at den anbringes i en højde på mindst 2 meter over gulvet. 5. Aerosol refillen skal udskiftes, når duften ikke længere udledes. Hold enheden væk fra ansigtet, indstil kontakten bag på enheden til ""SLUKKET"" (det nulstiller en spraytæller), udskift aerosol refillen og indstil dit valgte duftniveau.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder undertryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_3012516

Product Code: 5701092111326