Air Wick Freshmatic Max Refill Lavender & Camomile 250 ml

Få duften af frisk lavendel indenfor med bløde lavendelblade.

Produktegenskaber

  • Air Wick Freshmatic Max Refill er specielt designet til at give dit hjem en skøn duft.
  • Bekvem - du kan hænge eller placere den i et hvilket som helst rum i dit hjem
  • Nem at bruge - isæt blot aerosol-refillen, hvorefter den batteribetjente luftfrisker vil udsende en frisk, let duft med konstante tidsintervaller.
  • Du kan vælge mellem 3 tidsintervaller: 7,5, 15 eller 30 minutter

Produktbeskrivelse

Opdag Air Wick Aqua Essences, en serie af dejlige, friske dufte. De er inspireret af blomster, der vokser i vandet. De indeholder naturens friskhed og skaber et indbydende hjem.

Læs sikkerhedsanvisningen omhyggeligt før brug. Gem instruktionerne til fremtidig brug. 1. Sørg for, at kontrolhjulet bag på enheden er indstillet på SLUKKET. Pres knappen bag på enheden ned, og træk for at åbne. Sørg for, at dine fingre ikke hviler på samlingerne på siderne af enheden. Indsæt 2 stk. AA/LR6-batterier. Sørg for, at de positive (+) og negative (-) poler er anbragt korrekt. 2. Sørg for, at den røde løftestang inde i enheden er skubbet op. Indsæt derefter aerosol refillen med spraydysen udad. 3. Luk enheden. Vend enheden væk fra ansigtet, og vælg det ønskede duftniveau ved hjælp af kontrolhjulet på bagsiden (lav, medium, høj). Når enheden er aktiveret, vil den begynde at spraye efter 15 sekunder. Hvis det ikke sker, afbrydes apparatet. a. Kontroller, at batterierne er placeret korrekt; b. Fjern aerosol refillen, og skub den røde løftestang op (se diagram nr. 2); Hvis et RØDT lys blinker straks efter første spray, er refillen ikke blevet genkendt som en AirWick® refill og vil ikke fungere korrekt med enheden. Kontakt kundeservice hjælpelinjen anført på bunden af pakken for at få vejledning. 4. Anbring enheden på det valgte sted med retning bort fra ansigtet. Sørg for, at den anbringes i en højde på mindst 2 meter over gulvet. 5. Aerosol refillen skal udskiftes, når duften ikke længere udledes. Hold enheden væk fra ansigtet, indstil kontakten bag på enheden til ""SLUKKET"" (det nulstiller en spraytæller), udskift aerosol refillen og indstil dit valgte duftniveau.

Yderst brandfarlig aerosol. Kan udløse en allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_0364995

Product Code: 5701092104618