Air Wick Freshmatic Auto Spray Starter Kit Life Scents Turquoise Oasis 250 ml

Omgiv dig med den uberørte skønhed i en Turquoise Oasis og dufte af solbleget drivtømmer, salte skumsprøjt og en varm brise.

Produktegenskaber

  • Frigiver automatisk din valgte duft, så dit hjem altid dufter indbydende.
  • Vælg mellem tre indstillinger for at opnå dit optimale duftniveau.
  • Vælg de Air Wick dufte, der passer til dit humør, og fyld lokalet med din yndlingsduft i op til 60 dage.
  • Kan hænges eller stilles hvor som helst i hjemmet.
  • Leveres med 2 AA-batterier

Produktbeskrivelse

Omgiv dig med den uberørte skønhed i en Turquoise Oasis og dufte af solbleget drivtømmer, salte skumsprøjt og en varm brise. Frigiver automatisk friske pust, så dit hjem altid dufter indbydende. Vælg de Air Wick refills, der passer til dit humør, og fyld lokalet med din yndlingsduft i op til 60 dage.

Læs sikkerhedsanvisningen omhyggeligt før brug. Gem instruktionerne til fremtidig brug.
1. Sørg for, at kontrolhjulet bag på enheden er indstillet på SLUKKET. Pres knappen bag på enheden ned, og træk for at åbne. Sørg for, at dine fingre ikke hviler på samlingerne på siderne af enheden. Indsæt 2 stk. AA/LR6-batterier. Sørg for, at de positive (+) og negative (-) poler er anbragt korrekt.
2. Sørg for, at den røde løftestang inde i enheden er skubbet op. Indsæt derefter aerosol refillen med spraydysen udad.
3. Luk enheden. Vend enheden væk fra ansigtet, og vælg det ønskede duftniveau ved hjælp af kontrolhjulet på bagsiden (lav, medium, høj). Når enheden er aktiveret, vil den begynde at spraye efter 15 sekunder. Hvis det ikke sker, afbrydes apparatet. a. Kontroller, at batterierne er placeret korrekt; b. Fjern aerosol refillen, og skub den røde løftestang op (se diagram nr. 2); c: Hvis et RØDT lys blinker straks efter første spray, er refillen ikke blevet genkendt som en AirWick® refill og vil ikke fungere korrekt med enheden. Kontakt kundeservice-hjælpelinjen, der er angivet på bunden af denne pakke, for at få vejledning.
4. Anbring enheden på det valgte sted med retning bort fra ansigtet. Sørg for, at den anbringes i en højde på mindst 2 meter over gulvet.
5. Aerosol refillen skal udskiftes, når duften ikke længere udledes. Hold enheden væk fra ansigtet, indstil kontakten bag på enheden til "SLUKKET" (det nulstiller en spraytæller), udskift aerosol refillen og indstil dit valgte duftniveau.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_3012899

Product Code: 5701092111296