Auto Spray Pure Soft Cotton Starterkit 250ml

Dette Air Wick Freshmatic Starter kit fjerner og neutraliserer ubehagelig lugt på få sekunder.

Produktegenskaber

  • Frigiver automatisk din valgte duft, så dit hjem altid dufter indbydende
  • Vælg mellem en lang række Air Wick refills, der kan sprede god stemning og fylde rummet med din favoritduft i op til 70 dage.
  • Vælg mellem tre indstillinger for at opnå dit optimale duftniveau
  • 5x Odour Neutralisation Power

Produktbeskrivelse

Dette Air Wick Freshmatic Starter kit fjerner og neutraliserer ubehagelig lugt på få sekunder. Air Wick Freshmatic afgiver automatisk et frisk duftpust, så der hurtigt spredes en behagelig duft med mange lag. Soft Cotton byder på en behagelig blød og frisk duft, som er spændene forfriskende og let. Freshmatic er nem at bruge, idet du blot skal sætte aerosol-refillen i, hvorefter den batteridrevne luftfrisker vil udsende den friske, lette duft med konstante tidsintervaller

Indstil enheden til ”SLUKKET”, inden du indsætter refillen. VEND ALTID ENHEDEN VÆK FRA ANSIGTET. Tændt – enheden vil begynde at spraye efter 15 sekunder. Af sikkerhedsmæssige årsager følg nøje brugsanvisningerne, der fulgte med Freshmaticapparatet. PLACER APPARATET OVER ØJENHØJDE (MINDST 2 METER OVER GULVET). Anvend kun ikke-glenopladelige alkaline-batterier. Sørg for, at de positive (+) og negative (-) poler er anbragt korrekt. Hvis batterierne lækker, fjern øjeblikkeligt batterierne og eventuel lækket substans. Fjern batterierne, hvis enheden ikke anvendes i længere tid. Sluk for enheden, hvis du skal være væk hjemmefra i mere end en uge. GØR IKKE FØLGENDE: Placer ikke apparatet på eller i nærheden af en varmekilde, åben ild, elektrisk udstyr eller i direkte sollys (over 50°C). Udsæt ikke batteriet for vand, ild eller høje temperaturer. Forårsag ikke en kortslutning. Forsøg ikke at genoplade batterierne. Bortskaffelse: Ifølge lokale bestemmelser. Fjern batterierne. Kassér den tomme aerosoldåse som affald eller til genbrug. Genanvend efter brug.

Kan udløse en allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_3139014