Botanica by Air Wick Candle Island Rose & African Geranium 205g

Botanica by Air Wick naturvokslys

Produktegenskaber

  • Ansvarligt fremstillede naturlige æteriske olier.
  • Holder i op til 40 timer.
  • Glaskrukken og låget er genanvendelige.
  • Naturligt fremstillet paraffinvokslys med metalfri væge.
  • Inspireret af naturen, miljøbevidst

Fås i: Fresh Pineapple & Tunisian Rosemary

Produktbeskrivelse

Air Wick Candle - Ansvarligt fremstillede naturlige æteriske olier. Holder i op til 40 timer. Glaskrukken og låget er genanvendelige. Naturligt fremstillet paraffinvokslys med metalfri væge.

UNDGÅ KONTAKT MEDFREMMEDLEGEMER (TÆNDSTIKKER f.eks.). Tilsæt ikke essentielle olier. Hold vægen trimmet til 1 cm for at undgåoverdreven røg. Efterlad aldrig et tændt stearinlys udenopsyn, i nærheden af brændbare materialer eller i mereend 4 timer. Stop brugen, når der er mindre end 1 cmtilbage af produktet, og lad aldrig lyset brænde helt ned.ADVARSEL:Hvis man ikke følger instruktionerne, er derrisiko for brandfare, personskade eller knust glas.FORSIGTIG: Placer stearinlyset væk fra træk og på enflad, varmeresistent overflade. Opbevar stearinlyset iopretstående stilling. Brug det ikke på varme overfladersom f.eks. et tv. Lad være med at flytte eller hælde lyset,mens det er tændt, eller inden det flydende stearin erstivnet. Lad aldrig flammen røre siden af glasset. Glasseter varmt under og efter brug. Brug ikke lyset, hvis glasseter ødelagt. Der skal altid være mindst 20 cm mellembrændende stearinlys. Sluk stearinlyset ved at pusteblidt. Må ikke genbruges. Kassér efter brugifølge instruktionerne.

ADVARSEL:LÆS SIKKERHEDS- OGFORSIGTIGHEDSTEKSTERNE OMHYGGELIGTFØR BRUG. UNDGÅ KONTAKT MEDFREMMEDLEGEMER (TÆNDSTIKKER f.eks.).Tilsæt ikke essentielle olier. Hold vægen trimmet til 1 cm for at undgåoverdreven røg. Efterlad aldrig et tændt stearinlys udenopsyn, i nærheden af brændbare materialer eller i mereend 4 timer. Stop brugen, når der er mindre end 1 cmtilbage af produktet, og lad aldrig lyset brænde helt ned.ADVARSEL:Hvis man ikke følger instruktionerne, er derrisiko for brandfare, personskade eller knust glas.FORSIGTIG: Placer stearinlyset væk fra træk og på enflad, varmeresistent overflade. Opbevar stearinlyset iopretstående stilling. Brug det ikke på varme overfladersom f.eks. et tv. Lad være med at flytte eller hælde lyset,mens det er tændt, eller inden det flydende stearin erstivnet. Lad aldrig flammen røre siden af glasset. Glasseter varmt under og efter brug. Brug ikke lyset, hvis glasseter ødelagt. Der skal altid være mindst 20 cm mellembrændende stearinlys. Sluk stearinlyset ved at pusteblidt. Må ikke genbruges. Kassér efter brugifølge instruktionerne. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen elleretiketten. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed.

EA_3113949

Product Code: 5701092114907