Botanica by Air Wick Reeds Fresh Pineapple & Tunisian Rosemary 80ml

Botanica by Air Wick duftpinde til hjemmet

Produktegenskaber

  • Ingen farvestoffer
  • naturlige rattanrør
  • ansvarligt fremstillede naturlige æteriske olier
  • holder i op til 45 dage
  • Inspireret af naturen, miljøbevidst

Fås i: Island Rose & African Geranium

Produktbeskrivelse

Alle vores Botanica by Air Wick-dufte er fremstillet af eksotiske, naturlige ingredienser, omhyggeligt tilvejebragt på en måde, der respekterer miljøet. Duftpinde til hjemmet anvender naturlige rattanrør til at sprede en dejlig duft, der holder i op til 45 dage. Skab en indbydende atmosfære i dit hjem med den naturlige duftoplevelse og det elegante design.

Brugsanvisning: 1. Skru låget af og fjern det. 2. Brug fingeren til at skubbe forseglingsskiven ud fra den øverste del af låget. 3. Skru låget på fiasken igen. 4. Sæt rattanrørene ned i flasken. Sørg for, at de står spredt. Rørene trækker duften op og frigiver den langsomt til den luften omkring sig. 5. Kontroller, at produktet er placeret på en stabil overflade for at undgå, at der spildes. Må ikke placeres på polerede og malede overfiader eller overfiader at plastic. Aftør overfiader, hvis der spildes på dem. Opbevar instruktionerne til fremtidig brug.

Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Brugsanvisning: 1. Skru låget af og fjern det. 2. Brug fingeren til at skubbe forseglingsskiven ud fra den øverste del af låget. 3. Skru låget på fiasken igen. 4. Sæt rattanrørene ned i flasken. Sørg for, at de står spredt. Rørene trækker duften op og frigiver den langsomt til den luften omkring sig. 5. Kontroller, at produktet er placeret på en stabil overflade for at undgå, at der spildes. Må ikke placeres på polerede og malede overfiader eller overfiader at plastic. Aftør overfiader, hvis der spildes på dem. Opbevar instruktionerne til fremtidig brug.

EA_3112479

Product Code: 5701092114853