Air Wick Reed Life Scents Mystical Garden 30 ml

Opdag Air Wick Reed Life Scents Mystical Garden med solmodne hindbær, blomstrende roser og bløde
marshmallows.

Produktegenskaber

  • Solmodne hindbær, blomstrende roser og bløde marshmallows frisker hjemmet op.
  • Life Scents™ er den første konstant skiftende duft, der skaber en autentisk duftoplevelse
  • Elegant design

Produktbeskrivelse

Skab en skøn atmosfære i dit hjem med Air Wick duftpindes lækre dufte og elegante design.

1. Skru låget af. Træk forseglingsskiven ud og skru låget på igen. 2. Sæt rattanrørene ned i flasken. Rørene trækker duften op og frigiver den langsomt. 3. Kontroller, at produktet er placeret på en stabil overflade. Må ikke placeres på polerede og malede overflader eller overflader af plastic. Opbevar instruktionerne til fremtidig brug.

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. BEMÆRK: Produktet indeholder dele, der kan udgøre en KVÆLNINGS FARE.

EA_3022680