Air Wick Aerosol Magnolia & Cherry Blossom 240 ml

En eksklusiv duftblanding af kirsebær og magnolie i blomst kombineret med elegante noter af jasmin og æble.

Produktegenskaber

  • Fjerner dårlig lugt
  • Virker inden for få sekunder
  • Giver en fin duft af magnolie- og kirsebærtræer i blomst, der holder i op til en time
  • Drives af 100 % filtreret luft
  • Holder i op til 1 time

Produktbeskrivelse

Lad dit hjem blomstre med Air Wick Aerosol Magnolia & Cherry Blossom. Denne fyldige magnolieduft skaber en dejlig blomsteroplevelse. Brug den, når du har gæster, eller til daglig for at eliminere dårlig lugt og friske hjemmet op.

Hold dåsen lodret, tryk ned på knappen og fordel sprayen ud i luften i en fejende bevægelse.

Fare: Kan udløse en allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme/ gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_0302773