Air Wick Aerosol Magnolia & Cherry Blossom 240 ml

Air Wick 6 i 1 aerosol, der eliminerer lugt og frisker. 100% naturligt drivmiddel.

Produktegenskaber

  • Fjerner lugt og frisker
  • 100% naturligt drivmiddel
  • Virker inden for få sekunder
  • Holder i op til 1 time
  • Premium duft, inspireret af æteriske olier

Produktbeskrivelse

Air Wick Aerosol Cotton Breeze holder længe og eliminerer effektivt selv stærke lugte. Brug den, når du har gæster, eller til daglig for at eliminere dårlig lugt og friske hjemmet op .Glæd dine sanser med en frisk blomsterduft af pæon kombineret med en frugtagtig note af æble og jordbær. 6 in 1: 1) Premium duft 2) Fjerner lugt 3) Virker inden for få sekunder 4) Holder i op til 1 time 5) Inspireret af æteriske olier 6) 100% naturligt drivmiddel

Hold dåsen lodret, tryk ned på knappen og fordel sprayen ud i luften i en fejende bevægelse.

Advarsel: Beholder under tryk. Kan udløse en allergiskreaktion. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn ogkæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme,varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres ellerbrændes, heller ikke efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikkeudsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume,bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_0302773

Product Code: 5701092106681