Lys

1. Hvor skal jeg stille mit Air Wick® lys?

Vi anbefaler, at du stiller lyset på en plan overflade et sted, hvor der er god udluftning. Hold lyset væk fra børn, og efterlad ikke lyset uden opsyn. Se instruktionerne på pakken. Lyset skal holdes FRI FOR FREMMEDLEGEMER (f.eks. TÆNDSTIKKER) for at forebygge brand og personskade. Efterlad aldrig et tændt lys uden opsyn, og stil det ikke i nærheden af brændbart materiale. Lad ikke lyset brænde i mere end 4 timer. Placeres oprejst på en flad, varmebestandig, ikke-elektrisk overflade, væk fra træk. Der er yderligere oplysninger i spørgsmålene og svarene ang. sikkerhedskravene nedenfor.

2. Hvordan kan tilbageværende voks fjernes fra glasset? Kan beholderen genbruges?

Produktet er ikke beregnet til, at al voksen fjernes. Vi anbefaler, at du ikke forsøger at fjerne al voksen fra beholderen.

3. Kan jeg genbruge glasset, når lyset er brændt ud? Kan jeg sætte mine egne lys i?

Nej

4. Skal vægen klippes ned hver gang?

Vi anbefaler, at vægen ikke er længere end 1 cm, så lyset ikke ryger.

5. Afgiver lyset en masse sod, som lægger sig som en film på møbler og vægge?

Nej

6. Hvor længe holder duften?

Vi kan ikke sige, hvor længe duften holder, da det afhænger ef en række ukendte faktorer (lokalets størrelse, ventilation etc.)

7. Hvordan bruges lyset?

Hav kun lyset tændt under opsyn. Stil det ikke i nærheden af ting, der kan gå ild i. Opbevar det utilgængeligt for børn.

 

Sørg for, at der ikke ligger fremmedlegemer i den flydende voks. Flammen må IKKE komme i kontakt med glasset. SLUK lyset, når der er 13 mm voks. Flammen må IKKE komme i kontakt med glasset.  SLUK lyset, når der er 13 mm voks. Tilbage for at undgå, at glasset går i stykker. Vægen indeholder ikke bly. 

8. Hvilke sikkerhedskrav findes der?

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

ADVARSEL: Lyset skal holdes FRI FOR FREMMEDLEGEMER (f.eks. TÆNDSTIKKER) for at forebygge brand og personskade. Efterlad aldrig et tændt lys uden opsyn, og stil det ikke i nærheden af brændbart materiale. Lad ikke lyset brænde i mere end 4 timer. Placeres oprejst på en flad, varmebestandig, ikke-elektrisk overflade, væk fra træk. Sørg for, at vægen ikke er længere end 1 cm. Lyset må IKKE flyttes eller vippes, mens det er tændt, eller inden væsken er størknet. Glasset er varmt under og efter brug. Sluk lyset, når der er mindre end 1 cm tilbage. Sluk det ved at puste forsigtigt. Der skal altid være mindst 20 cm mellem tændte lys.

MÅ IKKE bruges, hvis glasset er beskadiget. MÅ IKKE genbruges. Kassér efter brug. Tilsæt IKKE æteriske olier.