Freshmatic FAQs

1. Hvad er der med i Air Wick® Freshmatic® startsæt?

Der findes to startsæt: det ene indeholder Air Wick® Freshmatic® Ultra, aerosol refill og to AA/LR6-batterier samt instruktioner. Det andet indeholder Air Wick® Freshmatic® Ultra og to AA/LR6- batterier.

2. Hvad er forskellen mellem det dekorerede og den hvide apparat?

Begge apparater afgiver den samme duft med Air Wick® Freshmatic® refills. De forskellige dekorationer før det muligt at vælge det apparat, der passer bedst til dit hjem.

3. Hvorfor er Air Wick® Freshmatic® Ultra Automatic Spray bedre end andre luftfriskere?

Air Wick® Freshmatic® Max afgiver automatisk regelmæssige pust af duft hele dagen, så du ved, at dit hjem altid lugter godt. Da alle pust er ens, får du samme duft fra start til slut med en refill.

4. Der er en rød stang, der forhindrer mig i at sætte duft-refillen i. Hvad gør jeg?

SLUK FOR APPARATET, og løft armen så højt op som muligt ved at dreje den med uret. Nu kan du sætte duft-refillen i og starte apparatet.

5. Hvordan sættes refillen rigtigt i?

Sørg for at apparatet hele tiden vender væk fra ansigtet. Sluk for apparatet, før du sætter refillen i. Tryk på knappen øverst på apparatet, og træk frontdækslet fremad for at åbne apparatet. Indsæt refill-dåsen. Dysen skal vende mod apparatets forside. Når apparatet er lukket, skal man kunne se dysens sorte åbning gennem det hul, hvor duftsprayen kommer ud af apparatet. Luk apparatet, vend det væk fra ansigtet, og vælg det ønskede duftniveau. Det første sprøjt kommer efter 15 sekunder.

6. Kan man justere duftniveauet?

Air Wick® Freshmatic® har tre forskellige tidsindstillinger, der gør det muligt at kontrollere duftniveauet. Ved at vælge indstillingen med tre blomster kan du gå fra en let til en mere intens duftoplevelse.

7. Hvad betyder blomsterne over kontakten?

Blomsterne viser kontaktens forskellige indstillinger. Jo større og højere blomsten er, jo mere intens er duftoplevelsen.

  • Stor blomst: Intens oplevelse med maksimal nydelse.
  • Mellemstor blomst: Medium intensitet.
  • Lille blomst: Let oplevelse med blid duft.
  • Prik: Slukket

8. Hvor skal apparatet placeres?

Air Wick® Freshmatic® produkter kan hænges op på væggen. De kan også stilles på en hylde eller et skab. De bør altid placeres ca 2 meter over gulvet. Læs instruktionerne før brug.

9. Hvordan slukker man for den?

Når kontakten er skubbet til venstre, er apparatet slukket. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, anbefaler vi, at man fjerner refill og/eller batterier.

10. Hvordan ved man, når batterierne er brugt op?

Apparatet holder op med at spraye. Batterierne holder normalt til tre refills. Hvis du tror, batterierne er brugt op, så sluk for apparatet, og tænd det igen. Hvis apparatet ikke sprayer efter 15 sekunder, så udskift batterierne.

11. Hvordan ved man, når batterierne er brugt op?

Apparatet holder op med at spraye. Batterierne holder normalt til tre refills. Hvis du tror, batterierne er brugt op, så sluk for apparatet, og tænd det igen. Hvis apparatet ikke sprayer efter 15 sekunder, så udskift batterierne.

12. Hor længe holder Air Wick® Freshmatic® aerosoldåsen ca.?

  • Højeste indstilling (stor blomst): Op til 20 dage
  • indstilling (mellemstor blomst): Op til 50 dage
  • indstilling (lille blomst): Op til 60 dage
  • I nederste indstilling er apparatet slukket

13. Hvor mange pust er der i en refill?

Der er mere end 2.400 pust i en refill på 175 g.

14. Der er en rød lampe, der blinker på apparatet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis der blinker en rød lampe under drift, skal du ringe til Kundeservice på +45 44 44 97 01 og bede om hjælp.

15. Hvorfor kommer der ikke duft ud af min Freshmatic® ?

Kontroller, at apparatet er slukket. Kontroller, at dysen vender rigtigt. Når apparatet er lukket, skal man kunne se den sorte dysespids på refill-dåsen gennem åbningen foran på apparatet. Hvis man ikke kan det, er refill-dåsen muligvis placeret forkert i apparatet, så dysen vender bagud. Kontroller derefter, at den røde stang er oppe. Hvis den røde stang ikke er helt oppe, kan man muligvis ikke indsætte refillen helt eller lukke frontdækslet. Den røde stang sidder i den åbning, hvor dåsens dyse skal være. Hvis den røde stang blokerer åbningen, skal den løftes helt op ved at dreje den med uret og derefter skubbe refillen så langt ind i apparatet, den kan komme. Kontroller derefter, om refill-dåsen er tom ved at tage den ud af apparatet. Med dysen vendt væk fra ansigtet trykkes der på firkanten oven på dysen to gange. Hvis der ikke kommer noget ud, skal refillen udskiftes.

Sæt refillen ind igen, luk frontdækslet, og vælg den ønskede indstilling. Apparatet bør spraye efter 15 sekunder. Hvis apparatet ikke sprayer efter 15 sekunder, skal batterierne udskiftes.

Hvis apparatet ikke sprøjter med en fuld Air Wick® refill og nye batterier, skal du ringe til Kundeservice på +45 44 44 97 01 og få yderligere oplysninger.

 

16. Lyset på mit nye apparat blinker ikke. Er det gået i stykker?

Nej. Du har den nyeste version af apparatret, som ikke har et grønt lys, der blinker. Det sparer på strømmen, så batterierne holder længere.

17. Hvordan bruger man Freshmatic®?

INSTRUKTIONER: Sluk for din AIRWICK® FRESHMATIC® Ultra for at udskifte en tom dåse 

Med denne refill. Kassér den tomme dåse, og kontroller, at den røde stang er oppe. Indsæt denne refill med dysen pegende fremad som på billedet til højre. Indstil apparatet ved at indstille duftintensiteten som ønsket: lav, medium, høj. Det første sprøjt kommer efter 15 sekunder. Vend altid apparatet væk fra ansigtet.

18. Hvilke sikkerhedskrav findes der?

Sikkerhed: OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN OG KÆLEDYR. ADVARSEL: IRRITERER ØJNENE.

Kan være skadelig ved direkte indånding. Kan forårsage allergisk reaktion hos nogle personer. Sprøjt IKKE mod ansigtet eller kroppen. UNDGÅ at få produktet i øjnene. Undgå kontakt med huden. BEHOLDEREN KAN EKSPLODERE, HVIS DEN OPVARMES. UNDGÅ at punktere eller brænde beholderen. MÅ IKKE udsættes for varme eller opbevares ved temperaturer over 49°C. MÅ IKKE placeres nær varme eller elektriske apparater. Sprøjt IKKE ind i åben ild. Sprøjt IKKE direkte på flader. Ved kontakt med overflader skal der straks aftørres med en fugtig klud. Benyttes i lokaler med god udluftning, som ikke anvendes til soveværelse. Kun for voksne. Produktet er ikke legetøj. Indeholder drivmidler, oliebaserede opløsningsmidler og duft.

FØRSTEHJÆLP: UNDGÅ AT FREMKALDE OPKASTNING, hvis produktet synkes. Kontakt OMGÅENDE læge eller skadestue. Hvis produktet kommer i øjnene, skyldes OMGÅENDE med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser og fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis der irritationen varer ved. Hvis produktet kommer på huden, vaskes med vand og sæbe. Stands OMGÅENDE brug af produktet og søg læge, hvis der opstår en reaktion.